Giá than cốc dầu mỏ nung có giá trị nhiệt cao tại nhà máy 2018

Giá than cốc đạt ngưỡng kỷ lục cao gấp lần đầu năm

Sep · Theo đó giá than cốc tăng lên mức USD tấn cao gấp lần kể từ đầu năm Than cốc hiện đã vượt qua quặng sắt trở thành nguyên liệu chiếm tỉ trọng lớn …

Nhập khẩu than giảm mạnh nhà máy nhiệt điện đói nhiên liệu

Feb · Theo số liệu của Tổng cục Hải quan trong tháng Việt Nam nhập khẩu khoảng triệu tấn tương đương hơn triệu USD giảm về lượng và giảm về …

Nhập khẩu than giảm mạnh nhà máy nhiệt điện đói nhiên liệu

Feb · Theo số liệu của Tổng cục Hải quan trong tháng Việt Nam nhập khẩu khoảng triệu tấn tương đương hơn triệu USD giảm về lượng và giảm về …

Giá than đối với ngành than nhiệt điện than Việt Nam Kỳ Dự …

Aug · Giá than trên các thị trường khác nhau có sự cao thấp khác nhau là do căn cứ xác định giá khác nhau (giá CIF giá FOB) giá các loại than khác nhau có chất lượng …

Nhiên liệu than dầu và khí LNG năm Kỳ Dự báo giá than

Nov · Giá dự kiến sẽ giảm xuống USD vào năm và USD vào năm Dự báo giá than của Fitch Solutions cho năm đối với sản xuất điện sẽ giao …

Nhập khẩu than giảm mạnh nhà máy nhiệt điện đói nhiên liệu

Feb · Bên cạnh đó giá than nhập khẩu vẫn ở mức cao ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà máy nhiệt điện Theo số liệu của Tổng cục Hải quan trong tháng Việt …

Dự báo giá than trên thị trường quốc tế - kinhtemoitruong vn

Aug · Giá than nhiệt từ - của một số nước trên thế giới và Việt Nam nêu tại bảng cũng có cùng xu hướng đó Sau khi đạt đỉnh cao năm đến năm đều …

Giá Than Cốc Luyện Kim hôm nay - Investing com

Feb · Theo số liệu của Tổng cục Hải quan trong tháng Việt Nam nhập khẩu khoảng triệu tấn tương đương hơn triệu USD giảm về lượng và giảm về …

Giá than tăng cao nhà máy nhiệt điện giảm sức cạnh tranh

Jul · Với giá than USD tấn chi phí đầu vào của các nhà sản xuất nhiệt điện than của Việt Nam sẽ tăng so với năm tạo ra hiệu ứng tiêu cực cho các công ty …

Thị trường than đá tăng nhiệt giá cao nhất nhiều tháng

Jul · Mặc dù không thu hút nhiều sự chú ý như dầu thô hay khí tự nhiên hóa lỏng những mặt hàng cao cấp hơn - nhưng than lại được hưởng lợi bởi nhu cầu gia tăng mạnh …